MTB SM 2014

Grafisk formgivning, Sociala medier & webb

Arbetade med Mountainbike SM:s digitala kanaler, samt produktion av grafiskt material såsom affischer och nummerlappar.

www.mountainbikesm.se 


UA-24129614-1