1 AV 13

Grafisk formgivning

#1av13 är en informationskampanjen framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Syftet med kampanjen är att sprida information om prostitution i Jönköpings län och att få till stånd en dialog om missuppfattningar och attityder till sexköp. Kampanjen har fått sitt namn av att 1 av 13 svenska män uppger att de någon gång har köpt sex.

Uppdrag: Stortavlor och annonsering.

Mer information om kampanjen 1 av 13.


UA-24129614-1