Stjärnornas stjärna. Stjärnan med 25 spetsar

28 januari 2019 ·

Mall och instruktioner: Stor stjärna med 25 spetsar

Ingredienser

 • sax
 • dubbelhäftande tejp
 • tjockare papper/tapet
 • kuvertpåsklämmor
 • håltagare

Instruktion

Klipp ut alla delar längs de heldragna linjerna. Rita upp rätt antal av varje del på önskat papper. Lättast är att börja med en del i taget. Klipp ut alla delar.

Stora struten

Vik papperet längs de streckade linjerna på avigsidan av pappret. Ta gärna hjälp av en linjal.
Vänd pappret så du har framsidan uppåt, och vik pappret längs de prickiga linjerna.

Använd dubbelhäftande tejp för att fästa ihop fliken längs långsidan med motsatta sidan så att den får formen av en fyrkantig strut. Fäst en kantförstärkningsbit på varje hörn.

Lilla struten

Vik papperet längs de streckade linjerna på avigsidan av pappret. Ta gärna hjälp av en linjal.
Vänd pappret så du har framsidan uppåt, och vik pappret längs de prickiga linjerna.

Använd dubbelhäftande tejp för att fästa ihop fliken längs långsidan med motsatta sidan så att den blir en trekantig strut.

Trä den trekantiga biten över struten och fäst den med dubbelhäftande tejp mot botten på spetsen.

Ihopmontering

Innan du kan montera ihop strutarna med varandra måste du ta ett hål i mitten på varje flik. Både de stora och de små strutarna.

 1. Sätt ihop 8 stora strutar i en ring. Där strut 1 möter strut 8 och sätts ihop med en påsnit.
 2. Sätt ihop nästa 5 stora strutar. Struten i mitten ska ha en stor strut på varje sida.
 3. Upprepa nr 2 med de sista 5 stora strutarna.
 4. Nu ska du ha 1 ring och 2 kluster av de stora strutarna. Montera det ena klustret på
  ringens ena sida. När det är klart, montera det andra klustret på motstående sida.
 5. När du monterat ihop alla stora strutar kommer du ha 8 hål. Där placerar du de små strutarna.
 6. Nu är du klar med din stjärna. Grymt jobbat. Önskar du ha en lampa i den, tar du bort en av de stora spetsarna.

Lycka till med stjärnan!

Kram Jenny